Akiko
Primarily Female
The meaning of the name Akiko is Sparkle, Bright, Autumn
The origin of the name Akiko is Japanese
People who like the name Akiko also like: Aiko, Aimi, Airi, Akemi, Akari, Akane, Aki, Akio, Akihiko, Aiden, Alexander, Aden, Daichi, Isaac

< Back to Search | Pet Name Categories